• پرسپوليس از كريمي شكايت كرد؟ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
 •  

   

   

   

  پرسپوليس از كريمي شكايت كرد؟
   
   

  شكايت از علي كريمي، سورپرايز سه‌شنبه پرسپوليس بود. خبري عجيب كه اول‌بار، معاون حقوقي باشگاه مطرحش كرد. كريمي گفته بود كه بيشتر از قراردادش از پرسپوليس پول گرفته و همين، بهانه‌اي شد براي شكايت باشگاه. آنطور كه ايسنا از قول معاون حقوقي پرسپوليس خبر داده‌ بود، باشگاه به كميته انضباطي فدراسيون شكايت كرده و خواهان بازگرداندن مبلغ اضافي دريافتي علي كريمي شده است. محمد رويانيان اما همان روز گفت كه از چنين شكايتي بي‌خبر است: «اينكه علي كريمي تخريبي صحبت كرده و حق شكايت براي ما محفوظ است، بماند اما من خبري از اين شكايت ندارم. اين بحث‌ها به سيستم حقوقي و مالي باشگاه مربوط است و چند روزي هم تعطيل بوديم و من از چيزي خبر ندارم. فقط مي‌دانم كه دوستان در حال پيگيري برخي مسائل مالي بودند.» تكذيبيه غيرمستقيم مديرعامل اما داستان را به كلي عوض كرد. طوري كه كمتر از يك ساعت بعد، محمود سالاركيا معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس دوباره مصاحبه كرد و با رد گفته‌هاي قبلي‌اش، گفت كه هيچ شكايتي عليه علي كريمي مطرح نشده است: «با توجه به خبري كه كمي اشتباه در آن وجود داشت، بايد اعلام كنم ما از علي كريمي شكايت نكرده‌ايم و تصميمي هم براي انجام اين كار نداريم. فقط در نامه‌اي به كميته انضباطي اعلام كرديم كه ايشان طلبي از باشگاه پرسپوليس ندارد. در واقع فقط جوابيه‌اي نوشتيم براي كميته انضباطي تا در جريان موضوع باشد وگرنه اصلا بحث شكايت در ميان نيست. البته علي كريمي بايد مازاد دريافتي خود را به ما بازگرداند كه اين موضوع را هم به كميته انضباطي اعلام كرده‌ايم.» او سپس در جهت تلطيف ماجرا مي‌گويد: «كريمي يك اسوه و اسطوره باشگاه پرسپوليس است و ما انتظار داريم كمي خويشتنداري كند. مسائل مالي را مي‌توان بدون رسانه‌اي شدن هم حل كرد. واقعيت امر اين است كه بين باشگاه پرسپوليس و علي كريمي اختلاف مالي وجود دارد. هم كريمي مدعي است كه از ما طلب دارد و هم باشگاه پرسپوليس اسنادي دارد كه نشان مي‌دهد بيشتر از قرارداد به كريمي پول پرداخته. باشگاه ادعا دارد كه مبلغ قابل توجهي بيش از قرارداد به علي كريمي پرداخت كرده است. البته بايد صحبت‌ها و اسناد دو طرف مطرح و بعد از آن دراين‌باره تصميم‌گيري شود. الان هم باشگاه مازاد پرداختي خود به كريمي را مطالبه كرده كه اين يك مساله حقوقي است. اگر كريمي از بازگرداندن اين پول امتناع كرد، آنوقت شكايت باشگاه پرسپوليس از او به جريان مي‌افتد.» داستان اما به همين‌جا ختم نمي‌شود. علي كريمي حتما پاسخي براي باشگاه پرسپوليس دارد كه همين امروز و فردا بايد منتظر شنيدنش باشيم. باشگاه و رويانيان هم آنقدر از كريمي دلخورند كه حالا حالاها كوتاه نيايند و ماجرا را تا شكايت و دعوايي تازه پيش ببرند.

   

  شكايت پرسپوليس از كريمي