• تغییری در معاونان و مدیران - ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
 •  

   

   

   

   

  تغییری در معاونان و مدیران وزارتخانه نخواهیم داشت

  همکاران با قدرت به کار خود ادامه دهند

   

   

  وزیر ورزش و جوانان گفت : بنایی بر تغییر در معاونین و مدیران فعلی وزارتخانه ندارم.

  دکتر محمود گودرزی با تاکید بر کارآمدی بدنه مدیریتی حاضر در وزارت ورزش و جوانان گفت : بنده بنایی بر تغییر در معاونین و مدیران فعلی وزارتخانه ندارم و ایمان دارم با کمک همین مجموعه کوشا و دلسوزمی توانیم به اهداف و برنامه های از پیش طراحی شده ، دست یابیم . درهمین راستا از تمام همکاران وزارتخانه می خواهم با قدرت به کار خود ادامه دهند.

   

  وزیر ورزش و جوانان با اشاره به زمان از دست رفته از همه کارشناسان و متخصصان دو حوزه ورزش و جوانان و همین طور اصحاب رسانه دعوت کرد این مجموعه را در مسیر دشوار و پر مسئولیتی که پیش رو دارد ، یاری دهند.

   

   

  وزیر ورزش و جوانان ، دکتر محمود گودرزی