• مدير تيم اتومبيلراني مرسدس کناره گيري مي کند - ۱۳۹۲/۰۹/۰۸
 •  

   

   

   

  مدير تيم اتومبيلراني مرسدس کناره گيري مي کند

   

  مدیر تیم اتومبیلرانی مرسدس، حاضر در رقابتهای اتومبیلرانی فرمول یک جهان تا پایان سال جاری از مقام خود کناره گیری می کند.
  به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر،تیم اتومبیلرانی مرسدس با انتشار بیانیه ای از کناره گیری راس براون مدیر این تیم تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد تمامی مسئولیت های وی به پدی لو و توتو ولف مدیران تجاری و فنی این تیم واگذار خواهد شد.
  براون پنجاه و نه ساله در سال دو هزار و هفت مدیریت تیم اتومبیلرانی مرسدس را بر عهده گرفت و همراه این تیم عنوان قهرمانی جهان را در سال دو هزار و نه کسب کرد.

  مدیر تیم اتومبیلرانی مرسدس-فرمول یک-کناره گیری