• ساعات بازی تیم های حاضر در مسابقات جام‌جهانی 2014 در هشت گروه - ۱۳۹۲/۰۹/۱۶
 •  

   

   

   

   

   

  بازی افتتاحیه
  برزیل  -  کرواسی
   

  گروه بندی تیم های حاضر در مسابقات جام‌جهانی 2014 در هشت گروه مشخص شد و به این ترتیب ساعات بازی تیم های حاضر به شرح زیر صورت خواهد گرفت .

   

  فاصله زمانی برزیل با ایران حدود 5:30 بعد می باشد .

   

  تاریخ و ساعات برگزاری مسابقات جام جهانی 2014

  ردیف
  تیم
  گروه
  شهر
  تاریخ
  ساعت محلی
  1
  برزیل -  کرواسی
  A
  سائوپائولو
  22/03/93
  17:00
  2
  مکزیک   ـ کامرون
  A
  ناتال
  23/03/93
  13:00
  3
  اسپانیا ـ هلند
  B
  سالوادور
  23/03/93
  16:00
  4
  شیلی ـ استرالیا
  B
  کوئیابا
  23/03/93
  18:00
  5
  کلمبیا ـ یونان
  C
  بلوهورزونته
  24/03/93
  13:00
  6
  ساحل عاج ـ ژاپن
  C
  رکیفه
  24/03/93
  19:00
  7
  اروگوئه ـ کاستاریکا
  D
  فورتالزا
  24/03/93
  16:00
  8
  انگلیس ـ ایتالیا
  D
  مانائوس
  24/03/93
  21:00
  9
  سوئیس ـ اکوادور
  E
  برازیلیا
  25/03/93
  13:00
  10
  فرانسه ـ هندوراس
  E
  پرتوآلگره
  25/03/93
  16:00
  11
  آرژانتین ـ بوسنی
  F
  ریودوژانیرو
  25/03/93
  19:00
  12
  ایران  -   نیجریه
  F
  کوریتیبا
  26/03/93
  21:30 تهران
  13
  آلمان ـ پرتغال
  G
  سالوادور
  26/03/93
  13:00
  14
  غنا ـ آمریکا
  G
  ناتال
  26/03/93
  19:00
  15
  برزیل ـ مکزیک
  A
  فورتالزا
  27/03/93
  16:00
  16
  بلژیک ـ الجزایر
  H
  بلوهوریزونته
  27/03/93
  13:00
  17
  روسیه ـ کره جنوبی
  H
  کوئییابا
  27/03/93
  18:30
  18
  کامرون ـ کرواسی
  A
  مانائوس
  28/03/93
  15:00
  19
  اسپانیا ـ شیلی
  B
  ریودوژانیرو
  28/03/93
  19:00
  20
  استرالیا ـ هلند
  B
  پرتوآلگره
  28/03/93
  13:00
  21
  کلمبیا ـ ساحل عاج
  C
  برزیلیا
  29/03/93
  13:00
  22
  ژاپن  ـ  یونان
  C
  ناتال
  29/03/93
  19:00
  23
  اروگوئه  ـ  انگلیس
  D
  سائوپائولو
  29/03/93
  16:00
  24
  ایتالیا‌  ـ  کاستاریکا
  D
  رکیفه
  30/03/93
  13:00
  25
  سوئیس  ـ  فرانسه
  E
  سالوادور
  30/03/93
  16:00
  26
  هندوراس  ـ  اکوادور
  E
  کوریتیبا
  30/03/93
  19:00
  27
  ایران  -  آرژانتین
  F
  بلوهوریزونته
  31/03/93
  18:30 تهران
  28
  نیجریه  ـ  بوسنی
  F
  کوئییابا
  31/03/93
  18:00
  29
  آلمان ـ غنا
  G
  فورتالزا
  31/03/93
  16:00
  30
  آمریکا ـ پرتغال
  G
  مانائوس
  01/04/93
  15:00
  31
  بلژیک ـ روسیه
  H
  ریودوژانیرو
  01/04/93
  19:00
  32
  کره جنوبی ـ الجزایر
  H
  پورتوآلگره
  01/04/93
  13:00
  33
  کامرون ـ برزیل
  A
  برازیلیا
  02/04/93
  15:00
  34
  کرواسی ـ مکزیک
  A
  رسیف
  02/04/93
  15:00
  35
  استرالیا ـ اسپانیا
  B
  کورتیبا
  02/04/93
  13:00
  36
  هلند ـ شیلی
  B
  سائوپائولو
  02/04/93
  13:00
  37
  ژاپن ـ کلمبیا
  C
  کوئیابا
  03/04/93
  16:00
  38
  یونان ـ ساحل عاج
  C
  فورتالزا
  03/04/93
  17:00
  39
  ایتالیا ـ اروگوئه
  D
  ناتال
  03/04/93
  13:00
  40
  کاستاریکا ـ انگلیس
  D
  بلوهوریزنته
  03/04/93
  13:00
  41
  هندوراس ـ سوئیس
  E
  مانائوس
  04/04/93
  16:00
  42
  اکوادور ـ فرانسه
  E
  ریودوژانیرو
  04/04/93
  17:00
  43
  ایران  -  بوسنی
  F
  سالوادور
  04/04/93
  18:30 تهران
  44
  نیجریه ـ آرژانتین
  F
  پورتوآلگره
  04/04/93
  13:00
  45
  آمریکا ـ آلمان
  G
  رکیفه
  05/04/93
  13:00
  46
  پرتغال ـ غنا
  G
  برازیلیا
  05/04/93
  13:00
  47
  کره جنوبی ـ بلژیک
  H
  سائوپائولو
  05/04/93
  17:00
  48
  الجزایر‌ ـ روسیه
  H
  کوریتیبا
  05/04/93
  17:00

   

   

   

   

  ساعات بازی - جام‌جهانی 2014 - ایران - آرژانتین - برزیل