• 6 نامزد انتخابات رياست فدراسيون كشتي - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
 •  

   

   

   

   

   

   
   

  دو قهرمان اين بار براي صندلي رياست سرشاخ مي‌شوند!

   
   

   

  ايران ورزشي- مهلت ثبت‌نام انتخابات رياست فدراسيون كشتي به پايان رسيد و 6 نفر براي حضور در اين انتخابات ثبت‌نام كردند.
  رسول خادم، سرپرست فعلي فدراسيون و قهرمان المپيك آتلانتا، عباس جديدي، عضو شوراي شهر تهران و نايب قهرمان المپيك آتلانتا، محمدرضا توپچي، سرپرست سابق دبيری فدراسيون كشتي، علي بديل، حميد سيفي و مجتبي شيرازي، 6 كانديدايي هستند كه براي حضور در انتخابات رياست فدراسيون كشتي نامنويسي كرده‌اند.
  به نظر مي‌رسد رقابت اصلي براي رسيدن به رياست فدراسيون كشتي بين رسول خادم و عباس جديدي باشد. اين دو در دوران قهرماني هم در يك دوره در راه رسيدن به دوبنده تيم ملي با يكديگر رقابت داشتند كه حالا اين رقابت در كشتي و اين بار در يك عرصه ديگر تكرار مي‌شود. البته آنچه متصور است و پيش‌بيني مي‌گردد، پيروزي بي‌چون و چراي رسول خادم رقم خواهد خورد.
  نكته جالب توجه در اين بين ثبت‌نام محمد رضا توپچي براي انتخابات است. او كه تا همين چند وقت پيش سرپرست دبيري فدراسيون كشتي را بر عهده داشت در حالي كانديداي انتخابات رياست فدراسيون كشتي شده كه پيش از آن هم براي انتخابات رياست فدراسيون ورزش‌هاي زورخانه‌اي ثبت‌نام كرده بود. مشخص نيست اين ثبت‌نام بر چه اساسي رخ داده اما به نظر مي‌رسد كه بعضي‌ها فقط مي‌خواهند باشند حالا كجا و به چه شكل خيلي مهم نيست. البته بسيار بعيد است كه توپچي بتواند رايی را از مجامع انتخاباتي دو فدراسيون به دست بياورد اما اينكه او مي‌خواهد براي رسيدن به رياست دو فدراسيون تلاش كند آن هم به طور همزمان بسيار جالب توجه است. انتخابات رياست فدراسيون كشتي پس از تاييد صلاحيت نامزدها و با اعلام وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد

   

   

   

   

  نامزدهای انتخابات رياست فدراسيون كشتي-رسول خادم-عباس جديدي- محمدرضا توپچي-علي بديل-حميد سيفي- مجتبي شيرازي