• قهرماني 8ماه محروم شد - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
 •  

   

   

   

  پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان

  قهرماني 8ماه محروم شد دايـــــي تذكـــر گرفت

   

  بالاخره بعد از كش و قوس‌هاي فراوان و جار و جنجال بسيار و پس از بررسي‌هاي مستمر و مختلف از سوي كميته انضباطي، راي اين كميته درباره پرونده محسن قهرماني به شرح زير صادر شد:
  كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بررسي دقيق اوراق پرونده و انجام تحقيقات گسترده از افراد مختلف در پرونده و نيز با ارجاع پاره‌اي از تحقيقات به مبادي ذي‌ربط از جمله وزارت ورزش و استعلام از نهاد‌هاي مرتبط و دريافت پرينت‌هاي بانكي و مخابراتي و نيز حسب مورد مواجهه حضوري افراد با يكديگر و همچنين تحقيقات تكميلي از افرادي كه عنداللزوم به كميته دعوت شدند، مشخص شد كه برخي رفتارهاي غيرورزشي و سوءجريان مالي و اقدامات نامشروع از جمله ايجاد روابط ناسالم با برخي افراد از جامعه داوري و تلاش براي تطميع آنان و پرداخت وجوه غيرقانوني توسط بعضي افراد مذكور در پرونده صورت گرفته است. بنا به مراتب كميته انضباطي به شرح آتي اقدام به اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
  بخش اول: درخصوص اعلام علي دايي و باشگاه پرسپوليس مبني بر وجود شائبه در داوري مسابقه مورخ 29/6/1392 بين تيم‌هاي فولاد مباركه سپاهان اصفهان و پرسپوليس تهران:
  الف) با تحقيقات به عمل آمده معلوم شد كه هيچ‌گونه روابط ناسالم مالي بين تيم داوري و باشگاه سپاهان اصفهان وجود نداشته است و هرگونه اشتباه فني داوري كه در مسابقه مذكور از ديد برخي كارشناسان مطرح شده قابل طرح در كميته انضباطي نيست.
  ب) با توجه به اظهارات علي دايي در مصاحبه‌هاي بعد از مسابقه مبني بر رفتار غيرحرفه‌اي و روابط ناسالم مالي مرتبط به محسن قهرماني كه در گذشته اتفاق افتاده است، با بررسي كامل و تحقيق از افراد مرتبط با موضوع، مشخص شد كه مرتضي كريمي(داور فوتبال) با انگيزه‌هاي نامشروع ضمن ايجاد ارتباط با محسن قهرماني و برخي مقامات باشگاه راه‌‌آهن(كه به واسطه حضور محمدرضا مولايي در باشگاه راه‌‌آهن انجام گرديده) زمينه را براي دريافت مبالغي از باشگاه مذكور فراهم كرده است به نحوي كه با انتقال درخواست قهرماني توسط محمدرضا مولايي به عوامل باشگاه راه‌‌آهن، نتيجتا به دستور رستم زندي سرپرست باشگاه راه‌‌آهن مبلغ بيست‌ ميليون ريال توسط مسعود اكبري(عكاس باشگاه راه‌‌آهن) به حساب اعلامي محسن قهرماني واريز مي‌شود و چون در اين خصوص افرادي با داشتن سمت فوتبالي(در بين مقامات وقت باشگاه راه‌‌آهن) از جزييات مطلع بوده‌اند و اقداماتي به‌موقع جهت پيشگيري از رفتار غيرقانوني به عمل نياورده و به مقامات فدراسيون فوتبال نيز اطلاع نداده‌اند لذا كميته انضباطي تخلف افراد ذيل را محرز دانسته و به شرح زير اعلام راي كرد:
  1-
  علي دايي كه از رفتارهاي خلاف قانون برخي عوامل وقت باشگاه راه‌‌آهن مطلع شده لكن عليرغم برخورد شخصي و مخالفت با موضوع، مطابق تاكيد قانوني مقررات اخلاقي فيفا، آن را به‌موقع به اطلاع مراجع ذي‌صلاح قانوني نرسانده است به ايشان تذكر داده مي‌شود كه از اين پس به تكاليف قانوني خود عمل كند.
  2-
  محمد دايي، مسعود رشيدخياط و عليرضا حاتم كه از رفتارهاي خلاف قانون برخي عوامل وقت باشگاه راه‌‌آهن و موضوع انتقال وجه به حساب اعلامي اطلاع داشته و لكن عليرغم تاكيد قانوني مقررات اخلاقي فيفا آن را به اطلاع مراجع ذي‌صلاح قانوني نرسانده‌اند، متخلف بوده و مورد توبيخ رسمي قرار گرفته است.
  3-
  محمدرضا مولايي كه به جهت دوستي قبلي با محسن قهرماني، واسطه ايجاد رابطه غيرقانوني وي با عوامل باشگاه راه‌‌آهن شده و نهايتا انتقال شماره حساب از محسن قهرماني به مقامات باشگاه راه‌‌آهن نيز توسط شخص وي(محمدرضا مولايي) صورت پذيرفته است، مرتكب رفتار خلاف موازين اخلاقي و انضباطي فوتبال گرديده، لذا ضمن محروميت شش‌ماهه از كليه فعاليت‌هاي مرتبط با فوتبال به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌گردد.
  4-
  محسن قهرماني(داور فوتبال) كه با رفتار غيرورزشي و دون‌شأن حرفه‌اي و ايجاد روابط غيرقانوني با برخي افراد، مرتكب اقدامات خلاف مقررات انضباطي و اخلاقي در فوتبال گرديده است، حسب دلايل موجود و اقرار ايشان در جريان رسيدگي، متخلف شناخته شده و به هشت‌ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه‌ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شود.
  5-
  رستم زندي(سرپرست تيم فوتبال باشگاه راه‌‌آهن) به ده ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.
  6-
  مسعود اكبري(عكاس باشگاه راه‌‌آهن) به دو سال محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شود.
  7-
  مرتضي كريمي(داور سابق فوتبال و متولي امور داوري در باشگاه راه‌‌آهن) كه با ايجاد روابط ناسالم مالي موجبات برقراري ارتباط غيرقانوني بين عوامل باشگاه راه‌‌آهن و قهرماني را فراهم آورده است، به محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال به مدت ده سال محكوم شد.
  8-
  با توجه عدم احراز هرگونه تخلف از سوي علي نژاديان، عليرضا ايلدروم و رضا كرمانشاهي(گروه داوري مسابقه مورخ 29/6/1392) كميته انضباطي حكم برائت ايشان را در اين بخش صادر و اعلام مي‌كند.
  بخش دوم: درخصوص ادعاي منوچهر باديه مبني بر طرح پيشنهادات نامشروع مالي پيرامون داوري مسابقات ليگ دسته سوم از سوي محسن قهرماني و رضا كرمانشاهي اين دو نفر با محروميت جديدي مواجه نشدند.

  محسن قهرماني -محرومیت-پرسپولیس- علی دایی- کمیته انضباتی-فولاد مباركه سپاهان اصفهان و پرسپوليس تهران