• رکورد روپايي گينس شکسته شد - ۱۳۹۲/۱۲/۱۶
 •  

   

   

   

  رکورد روپايي گينس شکسته شد

   

  رکورد سریعترین روپایی زن جهان به نام شهید هسته ای مصطفی احمدی روشن در همدان شکسته شد.
  آقای سبزواری رئیس هیئت همگانی استان همدان گفت : در آستانه روز شهدا ( 22 اسفند) آقای حمید مرادی با رکورد 181 روپایی در دقیقه با توپ تنیس این رکورد را به نام خود ثبت کرد که هنوز در گینس ثبت نشده است.
  پیش از این رکورد سریع ترین روپایی جهان با 141 روپایی در دقیقه در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده بود.

   

  رکورد روپايي گينس -سریعترین روپایی زن جهان-ایران