• نتایج بازی های فینال و رده بندی جام جهانی برزیل - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
 •  

   

   
   
   
   
  نتایج بازی های دور یک شانزدهم
   
  تا فینال جام جهانی برزیل
   
   
   
   
   
   
   
  هلند
  20:30
  20:30
  7/4/93
  8/4/93
  شیلی 1
  مکزیک 1
  کلمبیا 2
   
  برزیل 2
   
  فینال
  هلند 0
   

  کاستاریکا 1

  00:30
   
  00:30
  برزیل 1
   
  آلمان 1
   
  هلند 0  (2)
   
  00:30
  00:30
  8/4/93
   
  14/4/93
  15/4/93
  9/4/93
  اروگوئه 0
  کلمبیا 1
  00:30
  23:30
  00:30
   
  کاستاریکا
  0

  یونان 1

  19/4/93
  22/4/93
  18/4/93
   
  فرانسه 2
  فرانسه 0
  آلمان 7
  آرژانتین  0

  آرژانتین
  0 (4)  
   
  آرژانتین
  1

  آرژانتین 1

  20:30
  20:30
   
   
   
  رده بندی
   
    برزیل   0 
  00:30       
  22/4/93    
    هلند     3 
  20:30
  20:30
  9/4/93
  13/4/93
  14/4/93
  10/4/93
  نیجریه 0
  آلمان 1
  بلژیک
  0
  سوئیس 0
  آلمان 2
   
  بلژیک 2
  00:30
  00:30
  10/4/93
  11/4/93

  الجزایر 1

  آمریکا 1

  نتایج بازی های دور یک شانزدهم جام جهانی برزیل- یک چهارم فوتبال- نیمه نهایی برزیل - فینال جام جهانی فوتبال برزیل